Spring naar hoofd-inhoud

Ontwerp-Agenda

Donderdag 9 juli 2020 is de ontwerp-Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De ontwerp-Agenda is opgesteld in samenwerking met de provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in het Waddengebied. Er is gekozen voor het opstellen van een integrale gebiedsagenda voor het Waddengebied als geheel. Hierbij wordt de bescherming van de kwetsbare natuur verbonden met andere opgaven in het gebied.

Advies Omgevingsberaad

In mei 2020 heeft het Omgevingsberaad Waddengebied positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met als belangrijkste aandachtspunten het garanderen van de bereikbaarheid van havens en eilanden, en de vraag om aandacht voor de manier waarop partijen zoeken naar balans tussen medegebruik en hoofddoelstelling natuur.

Wie doet wat voor het Wad?

Internetconsultatie

Vrijdag 10 juli is de internetconsultatie van de ontwerp-Agenda gestart. Deze loopt tot en met maandag 14 september 2020. We zijn erg benieuwd naar wat u vindt van de ontwerp-Agenda. U kunt u reactie geven via de site van internetconsultatie.